Hướng dẫn tạo mã app gmail cấu hình smtp nhận email website wordpress

Hướng dẫn tạo mã app gmail cấu hình smtp nhận email website wordpress

Hướng dẫn tạo mã app gmail cấu hình smtp nhận email From đăng ký nhận thông tin + đặt hàng website wordpress giải quyết vấn đề khá đau đầu với những website thường xuyên sử dụng các chức năng cần gửi mail đến thành viên đó là các email gửi đi đều xông thẳng vào mục spam

1/ Vào quản trị website => gói mở rộng => cài mới

Từ khóa nhập: SMTP 

Cài Plugin: Easy WP SMTP => Kích Hoạt

2/ Vào Plugin Easy WP SMTP

=> Nhập các thông tin ở plugin vào

Giải thích:

  • From: Email mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi nhận được thư.
  • From Name: Tên mà bạn muốn người nhận nhìn thấy khi nhận thư.
  • Host: máy chủ SMTP mà bạn muốn sử dụng.
  • SMTP Secure: Giao thức bảo mật các mail gửi đi, nếu có chọn thì nên chọn TSL.
  • Port: Cổng SMTP, nếu bạn chọn ở trên là TSL thì cổng thường có dạng 3 số. Cái này bạn cứ tìm thông tin của máy chủ SMTP bạn muốn dùng là có cả.
  • Username: Tên tài khoản SMTP
  • Password: Mật khẩu SMTP (Nếu bạn dùng SMTP của Gmail và có bật chức năng bảo mật 2 lớp thì đây chính là specific password của bạn)

BƯỚC QUAN TRỌNG LÀ LÀM SAU ĐỂ LẤY ĐƯỢC SMTP Password

3/ Vào Gmail với link sau https://myaccount.google.com/

=> Chọn tài khoản Gmail cần cấu hình nhận email => Đăng nhập vào google => Mở xác minh 2 bước

=> Nhập SĐT Xác minh

Lick vào BẬT

Vào lại link: https://myaccount.google.com

=> Lick vào mật khẩu ứng dụng

=> Đăng nhập lại mật khẩu

=> Nhập mật khẩu ứng dụng vào SMTP Password

About the Author

Leave a Reply