Hệ Thống Sàn Giao Dịch Tài Chính Cho Nhận

Hệ Thống Sàn Giao Dịch Tài Chính Cho Nhận

Hệ thống sàn giao dịch tài chính cho nhận. Công nghệ thông tin ngày càng phát triển. Và việc áp dụng công nghệ thông tin vào lập trình các hệ thống tài chính nhằm tạo sân cho các nhà đầu tư là điều vô cùng cấp thiết.

Hệ thống tài chính cho nhận sẽ tạo ra một phần mềm quản lý chuyên nghiệp quản lý số lượng thành viên lớn thúc đẩy tái cơ cấu tài chính. Phương pháp chia lãi đa dạng nhiều lựa chọn đặc biệt xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

– Hệ thống phần mên đảm bảo chặt chẽ, cơ sở dữ liệu truy suất nhanh gọn, áp dụng các phương pháp bảo mật mới nhất SSL, 2FA, mã hóa…

– Khả năng phân quyền phù hợp dễ xử dụng

– Phần mền đẹp thân thiện với người dùng.

– Và nhất là chi phí hợp lý với người tiêu dùng

Các tính năng chính của phần mềm cho nhận:

Quản lý dữ liệu người dùng lớn:

– Đăng nhập

-Thêm, sửa, xóa người dùng theo mô hình ma trận đa cấp

– Cơi nới, tùy chỉnh người dùng

Quản lý lãi thưởng chi tiết

– Hiện thị lãi chi tiết

– Hiển thị quản lý hoa hồng thành viên chính xác

Hệ thống báo cáo

– Các mô hình chi tiết

– Báo cáo thành tích người dùng

– Báo các hoạt động thu chi

– Báo cáo hoạt động kinh doanh

Hệ thống tài chính cho nhận tân tiến

– Không nhầm

– Không thừa

– Không thiếu

– Không sai

Cấu hình thông số hệ thống

– Giá tiền mua PIN

– Hoa hồng trực tiếp

– Hoa hồng hệ thống

– Cấu hình các hệ số cho và nhận

Quản lý thành viên

– Cấp Pin cho các thành viên

– Khởi tạo kho PIN Thành viên

– Tìm kiếm thành viên

– Danh sách hội viên mới

– Danh sách hội viên chưa mua PIN

– Danh sách HV bị off

– Tìm kiếm hội viên

– Quản lý các hoa hồng trực tiếp

– Quản lý các hoa hồng hệ thống

– Quản lý downline các thành viên

– Quản lý PIN

Báo cáo

– Báo cáo hoa hồng hệ thống phát sinh trong tháng

– Quản lý chi trả hoa hồng hệ thống phát sinh trong tháng