Giải Pháp Thương Mại Điện Tử

Giải Pháp Thương Mại Điện Tử

Giải pháp thương mại điện tử – Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả thông qua thương mại điện tử
Thương mại điện tử là hình thức mà việc mua bán, tiếp thị sản phẩm dịch vụ thông qua intetnet.Việc ứng dụng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp quản lý chính xác nhanh chống, thu thập dữ liệu một cách tự động, tiết kiệm chi phí tối đa…
Thương mại điện tử đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà sản xuất, doanh nghiệp  và người tiêu dùng, việc thực hiện tiếp thị, mua bán trên internet giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, rút ngắn khoảng cách giữa các doanh nghiệp.
Muốn đẩy mạnh phát triển TMĐT phải thực hiên 6 yếu tố:
1. Đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT
2. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho TMĐT
3. Hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT
4. Đảm bảo an toàn cho các giao dịch TMĐT
5. Phát triển các dịch vụ phục vụ cho TMĐT
6. Tăng cường sự hợp tác khu vực và quốc tế trong phát triển TMĐT.
Khi đó giá trị của thương mại điện tử, loại hình kinh doanh này được phát huy tối đa và tiến xa hơn nửa .

Dựa vào từng đối tượng , thương mại điện tử được chia ra các loại hình phổ biến như sau:

– B2B (business to business): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

– B2C (business to consumer): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với khách hàng

– B2G (business to government): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước

– C2C (consumer to consumer): Mua bán trao đổi giữa các cá nhân với nhau

– G2C (government to consumer): Mua bán trao đổi giữa cơ quan nhà nước với cá nhân.

Hiện tại tập đoàn AHN Group chuyên cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho cá nhân, doanh nghiệp với các chức năng chính sau:
Chức năng quản lý gian hàng, xây dựng và quản lý gian hàng ảo, mô hình B2B và B2C. Lập trình ứng dụng website, ứng dụng mobline, ứng dụng phần mềm máy tính.
– Quản lý danh mục sản phẩm
– Quản lý sản phẩm
– Quản lý đơn hàng từ khách hàng
– Quản lý khách hàng
– Giỏ hàng giúp đặt hàng trực tuyến
– Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến đa quốc gia.
– Hệ thống quản trị đơn giản, thân thiện với người dùng .
Phần chỉnh sửa quản lý do AHN cung cấp siêu đơn giản độ tùy biến cao, không cần hiểu về lập trình, không cần hiểu cấu trúc ngay cả bà nội trợ cũng có thể chỉnh sửa và thực hiện được ! Chỉnh ứng dụng như file word ! Click hình sửa hình, Click giá sửa giá, Click chữ sửa chữ. ĐÂY LÀ ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN NHẤT VỀ CÔNG NGHỆ TÙY BIẾN TRỰC QUAN CAO CẤP AHN CUNG CẤP .
Giải Pháp Thương Mại Điện Tử

Giải Pháp Thương Mại Điện Tử

Giải Pháp Thương Mại Điện Tử
Giải pháp thương mại điện tử – Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả thông qua thương mại điện tử
Thương mại điện tử là hình thức mà việc mua bán, tiếp thị sản phẩm dịch vụ thông qua intetnet.Việc ứng dụng thương mại điện tử giúp doanh nghiệp quản lý chính xác nhanh chống, thu thập dữ liệu một cách tự động, tiết kiệm chi phí tối đa…
Thương mại điện tử đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà sản xuất, doanh nghiệp  và người tiêu dùng, việc thực hiện tiếp thị, mua bán trên internet giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, rút ngắn khoảng cách giữa các doanh nghiệp.
Muốn đẩy mạnh phát triển TMĐT phải thực hiên 6 yếu tố:
1. Đào tạo nguồn nhân lực cho TMĐT
2. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho TMĐT
3. Hoàn thiện môi trường pháp lý TMĐT
4. Đảm bảo an toàn cho các giao dịch TMĐT
5. Phát triển các dịch vụ phục vụ cho TMĐT
6. Tăng cường sự hợp tác khu vực và quốc tế trong phát triển TMĐT.
Khi đó giá trị của thương mại điện tử, loại hình kinh doanh này được phát huy tối đa và tiến xa hơn nửa .
Dựa vào từng đối tượng , thương mại điện tử được chia ra các loại hình phổ biến như sau:

– B2B (business to business): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

– B2C (business to consumer): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với khách hàng

– B2G (business to government): Mua bán trao đổi giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước

– C2C (consumer to consumer): Mua bán trao đổi giữa các cá nhân với nhau

– G2C (government to consumer): Mua bán trao đổi giữa cơ quan nhà nước với cá nhân.

Hiện tại tập đoàn AHN Group chuyên cung cấp giải pháp thương mại điện tử cho cá nhân, doanh nghiệp với các chức năng chính sau:
Chức năng quản lý gian hàng, xây dựng và quản lý gian hàng ảo, mô hình B2B và B2C. Lập trình ứng dụng website, ứng dụng mobline, ứng dụng phần mềm máy tính.
– Quản lý danh mục sản phẩm
– Quản lý sản phẩm
– Quản lý đơn hàng từ khách hàng
– Quản lý khách hàng
– Giỏ hàng giúp đặt hàng trực tuyến
– Tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến đa quốc gia.
– Hệ thống quản trị đơn giản, thân thiện với người dùng .
Phần chỉnh sửa quản lý do AHN cung cấp siêu đơn giản độ tùy biến cao, không cần hiểu về lập trình, không cần hiểu cấu trúc ngay cả bà nội trợ cũng có thể chỉnh sửa và thực hiện được ! Chỉnh ứng dụng như file word ! Click hình sửa hình, Click giá sửa giá, Click chữ sửa chữ. ĐÂY LÀ ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN NHẤT VỀ CÔNG NGHỆ TÙY BIẾN TRỰC QUAN CAO CẤP DVN CUNG CẤP .