Email Marketing Trọn Gói

Email Marketing Trọn Gói

Email marketing trọn gói, Dịch vụ email marketing duy nhất tại Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm data khách hàng, gửi email đến data khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

Chú ý

  • Giới hạn dung lượng cho mỗi file đính kèm 7MB
  • Giới hạn dung lượng mỗi email 10MB
  • Các mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT.
About the Author

Leave a Reply